Logo Search packages:      
Sourcecode: man2html version File versions  Download package

mess.cs

BAD_CONFIG_FILE
   "nemohu pochopit obsah souboru %s\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
   "Varování: nemohu otevřít konfigurační soubor %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
   "Chyba v analýze konfiguračního souboru\n"
INCOMPAT
   "nekompatibilní volby %s a %s\n"
NO_ALTERNATE
   "Promiňte, ale podpora pro jiné systémy nebyla zkompilována\n"
NO_COMPRESS
   "Man byl konfigurován pro automatickou kompresi formátovaných stránek,\n\
ale konfigurační soubor nedefinuje COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
   "Kterou manuálovou stránku ze sekce %s chcete?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
   "Kterou manuálovou stránku chcete?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
   "Žádný záznam o stránce %s v sekci %s manuálu\n"
NO_SUCH_ENTRY
   "Žádný záznam pro %s\n"
PAGER_IS
   "\npoužívám %s jako stránkovač\n"
SYSTEM_FAILED
   "Nastala chyba při spuštění formátovacího nebo zobrazovacího příkazu.\n\
Příkaz %s skončil a vrátil chybovou hodnotu %d.\n"
VERSION
   "%s, verze %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
   "Nedostatek paměti - nemohu alokovat %d bytů\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
   "Chyba při analýze *roff příkazu v souboru %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
   "Chybná analýza MANROFFSEQ. Použiji systémový standard.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
   "Chyba při analýze *roff příkazu z příkazové řádky.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
   "Nerozpoznal jsem řádek v konfiguračním souboru (ignoruji jej)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
   "man-config.c: vnitřní chyba: řetězec %s nebyl nalezen\n"
FOUND_MANDIR
   "našel jsem manuálový adresář %s\n"
FOUND_MAP
   "nalezená manuálová cesta je mapována jako %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
   "odpovídající adresář zformátovaných stránek je %s\n"
LINE_TOO_LONG
   "Příliš dlouhý řádek v konfiguračním souboru\n"
SECTION
   "\nsekce: %s\n"
UNLINKED
   "nespojeno %s\n"
GLOBBING
   "provádím nahrazování %s\n"
EXPANSION_FAILED
   "Pokus [%s] o formátování manuálové stránky selhal\n"
OPEN_ERROR
   "Nemohu otevřít manuálovou stránku %s\n"
READ_ERROR
   "Chyba při čtení manuálové stránky %s\n"
FOUND_EQN
   "nalezen příkaz pro eqn(1)\n"
FOUND_GRAP
   "nalezen příkaz pro grap(1)\n"
FOUND_PIC
   "nalezen příkaz pro pic(1)\n"
FOUND_TBL
   "nalezen příkaz pro tbl(1)\n"
FOUND_VGRIND
   "nalezen příkaz pro vgrind(1)\n"
FOUND_REFER
   "nalezen příkaz pro refer(1)\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
   "analyzuji příkazy z příkazové řádky\n"
ROFF_FROM_FILE
   "analyzuji příkazy ze souboru %s\n"
ROFF_FROM_ENV
   "analyzuji příkazy z prostředí\n"
USING_DEFAULT
   "používám standardní volání preprocesoru\n"
PLEASE_WAIT
   "Formátuji stránku, prosím počkejte...\n"
CHANGED_MODE
   "změněn mód z %s na %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
   "Nemohu otevřít %s pro zápis.\n"
PROPOSED_CATFILE
   "bude-li třeba zkusím zapisovat do %s\n"
IS_NEWER_RESULT
   "návratová hodnota z is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
   "zkouším sekci %s\n"
SEARCHING
   "\nhledám v %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
   "ale %s už je v manuálové cestě\n"
CANNOT_STAT
   "Varování: nemohu nalézt soubor %s!\n"
IS_NO_DIR
   "Varování: %s není adresář!\n"
ADDING_TO_MANPATH
   "přidávám %s do manuálové cesty\n"
PATH_DIR
   "\nadresář cesty %s "
IS_IN_CONFIG
   "je v konfiguračním souboru\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
   "není v konfiguračním souboru\n"
MAN_NEARBY
   "ale poblíž je manuálový adresář\n"
NO_MAN_NEARBY
   "a poblíž jsem nenalezl žádný manuálový adresář\n"
ADDING_MANDIRS
   "\npřidávám povinný manuálový adresář\n\n"
CATNAME_IS
   "cat_name v convert_to_cat () je: %s\n"
NO_EXEC
   "\nnespouštím příkaz:\n %s\n"
USAGE1
   "použití: %s [-adfhktwW] [sekce] [-M cesta] [-P stránkovač] [-S seznam]\n\t"
USAGE2
   "[-m systém] "
USAGE3
   "[-p řetězec] jméno ...\n\n"
USAGE4
   " a : najdi všechny odpovídající stránky\n\
 c : nepoužívej již zformátovanou stránku\n\
 d : tiskni ladící informace\n\
 D : jako -d, ale zobraz také manuálovou stránku\n\
 f : totéž jako whatis(1)\n\
 h : vytiskni tuto pomocnou zprávu\n\
 k : totéž jako apropos(1)\n\
 K : hledej řetězec ve všech stránkách\n"
USAGE5
   " t : ke zformátování použij program troff\n"
USAGE6
   "\
 w : vytiskni umístění manuálových stránek, které by byly zobrazeny\n\
   (není-li uvedeno žádné jméno, zobraz prohledávané adresáře)\n\
 W : jako -w, ale zobraz pouze jména soubor;\n\n\
 C soubor   : použij `soubor' jako konfigurační soubor\n\
 M cesta   : nastav manuálové cesty na `cesta'\n\
 P stránkovač : použij program `stránkovač' k zobrazení stránek\n\
 S seznam   : čárkou oddělený seznam manuálových sekcí\n"
USAGE7
   " m systém : hledej manuálové stránky jiného systému\n"
USAGE8
   " p řetězec : řetězec určuje preprocesor, který bude spuštěn\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
   "a skutečný uživatel také nemůže otevřít již zformátovanou stránku\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
   "ale skutečný uživatel může otevřít již zformátovanou stránku\n"
CANNOT_FORK
   "nemohu vytvořit další proces pro _%s_\n"
WAIT_FAILED
   "chyba při čekání na potomka _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
   "velmi podivné ..., dostal jsem špatné PID při čekání na potomka\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
   "fatálí chyba: příkaz _%s_ byl abnormálně ukončen\n"
IDENTICAL
   "Manuálová stránka %s je shodná s %s\n"
MAN_FOUND
   "Nalezená(é) manuálová(é) stránky:\n"
NO_TROFF
   "chyba: příkaz TROFF nebyl specifikován v %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
   "žádná zformátovaná stránka nebyla uložena (nestandardní délka řádku)\n"

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index